Amoriet | Begeleiding & Supervisie

Supervisie

Supervisie is een specifieke, procesgerichte methode van begeleiden die voor verschillende doeleinden ingezet kan worden: 


  • In het kader van opleidingstrajecten
  • Bij gewenste deskundigheidsontwikkeling
  • Bij het doorgroeien naar of vervullen van een nieuw functie
  • Bij innovaties of transities in de professionele context
  • Bij re integratie na langdurig ziek-zijn of burnout
  • Bij betekenisgeving aan ingrijpende veranderingen en verlieservaringen

Supervisie kan jou helpen in het vinden van antwoorden op de vragen die jij hebt met betrekking tot jouw werkpraktijk. In een eerste, vrijblijvend, persoonlijk gesprek zal ik samen met jou onderzoeken of het antwoord op jouw vraag het best beantwoord kan worden door supervisie of dat er toch iets anders nodig is. 


Supervisie is een procesgerichte methode van begeleiden waarbij jouw concrete werkervaring een directe rol speelt. Daarnaast staan het proces en het leren van jou als professional centraal. Binnen supervisie is ruimte om stil te staan bij beweegredenen van jouw persoonlijke functioneren en nodig ik je uit om het onderzoek met jezelf aan te gaan en om kritisch te reflecteren op je eigen gedrag en handelen. 


Naast het vergroten van je vaardigheden en het verbeteren van je houding, werk je binnen supervisie vooral aan het vergroten van je bewustzijn in relatie tot jouw persoonlijk professioneel handelen.
Wat daaraan vooraf gaat is contact maken met jezelf en de verbinding met jezelf weer herstellen. Ik kom veel hulpverleners en zorg-professionals tegen met een sterke focus op de ander.
Logisch; anderen helpen of zorgen voor de ander is iets waar ze ‘goed’ in zijn en waar ze zelfs hun vak van gemaakt hebben. Vaak is de focus op de ander zo sterk en het beroep wat op hen gedaan wordt zo groot dat er weinig tijd en ruimte overblijft voor de hulpverlener of zorgprofessional zelf. Het effect daarvan kan zijn dat mensen niet meer zo goed weten wat ze nou eigenlijk zelf vinden, wat ze voelen en niet of minder bewust zijn van wat ze doen. Met een sterke gerichtheid naar buiten en op de ander, zijn ze de verbinding met zichzelf verloren en zijn ze zichzelf soms zelfs kwijtgeraakt in het werk. Als je jezelf verloren bent weet je niet meer wie je bent, waarvoor je het eigenlijk doet, wat voor jou belangrijk is en wat jij zelf wilt. Als dat het geval is, is het de vraag OF je de ander nog wel zo goed kunt helpen en verzorgen. Wil je ook op lange termijn er ECHT voor anderen zijn, dan vraagt dat onder andere evenwicht, bewustzijn, (zelf)vertrouwen en het vermogen om persoonlijke grenzen op tijd te herkennen, te erkennen en kenbaar te maken. 


Wanneer ik de verbinding met mezelf verlies omdat ik te weinig tijd voor mezelf neem na afloop of voorafgaand aan een sessie of training, slaat de vermoeidheid toe en neemt mijn scherpe waarneming af. Het gevaar hiervan is dat ik de mensen waar ik mee werk tekort doe. Zij hebben recht op de beste versie van mijzelf als supervisor, coach of trainer. Dat vraagt van mij dat ik goed voor mezelf zorg, zodat ik er echt kan zijn voor degene die iets van mij vraagt of nodig heeft. Ook voor mij is ‘goed voor mezelf zorgen’ soms een uitdaging. In de drukte en hectiek van de dag, van werk, gezin en onderdeel zijn van deze maatschappij is de tijd die ik reserveer voor mezelf soms schaars. In de loop der jaren heb ik ontdekt dat ik mijn batterij oplaadt in de natuur. Buiten zijn, de wind door mijn haren voelen, de seizoenen beleven, mijn voeten letterlijk op de aarde neerzetten…. Het helpt mij om weer te kunnen horen wat ik denk, te kunnen voelen wat ik voel en om weer te weten waar het voor mij over gaat.


Waar de natuur mij helpt om weer contact te maken met mezelf en weer verbinding te maken met mijn hoofd, hart en buik, weet ik dat de manier waarop ik supervisie geef jou kan helpen om weer contact met jezelf te maken en de verbinding met jezelf te herstellen. Ik geef je een plek waar je kunt landen, waar je mag zijn met alles wat er is. Waar ruimte is om vragen, twijfels, zorgen, lasten en verlangens te delen en te onderzoeken. Er is weinig waar ik van opkijk of van schrik; alles is bespreekbaar. Vanuit rust en verbinding nemen we de tijd om te onderzoeken wat jij in de praktijk meemaakt, wat de betekenis daarvan voor jou is en wat jouw vervolgstappen kunnen zijn. 


Ik ben me bewust van het feit dat de problemen, waar jij mee te maken hebt, complex zijn en dat daar geen eenvoudige oplossingen voor zijn. Als dat zo was, waren die problemen al lang opgelost. Wat je wel kunt doen is kleine dingen veranderen; dat wat binnen jouw invloedssfeer ligt. Hierdoor is het grote probleem (nog) niet opgelost maar voel je je mogelijk wel beter en ben je beter bestand tegen de wereld om je heen of het constante beroep wat op jou gedaan wordt. Echte zelfzorg is stapje voor stapje veranderen, op een manier die bij jou past.


Tijdens supervisie komt ook het onderzoeken van jouw kernwaarden aan bod. We bekijken samen uit welke mogelijkheden jij kunt kiezen en welke keuzes in lijn liggen met wie jij diep van binnen bent. Als je weet wat jouw kernwaarden zijn, ben je in staat om te kiezen voor wat jij wilt in plaats van dat je je keuzes enkel of vooral baseert op wat anderen (ouders, partner, familie, vrienden, werkgever, collega’s) van jou verwachten. 


Supervisie is vooral geschikt voor jou als je:

  • wilt werken aan jouw professionele identiteit 
  • op zoek bent naar verdieping van complexe(re) vraagstukken om meer inzicht te krijgen
  • van binnenuit wilt leren en er voor openstaat om te starten bij jezelf

 

Een supervisietraject omvat minimaal 10 bijeenkomsten van 1,5 uur. Wanneer jij het supervisietraject wilt gebruiken voor je eigen registratie dan is dat mogelijk omdat ik LVSC geregistreerd ben. 


Naast individuele supervisie behoort groepssupervisie uiteraard ook tot de mogelijkheden. 


Ervaringen van supervisanten:

Alt medewerker coördinator kwaliteit professional

Een supervisietraject doorlopen bij Jill waarbij alles aan bod kwam; nieuw levensgeluk door de geboorte van mijn zoontje, weer terug het werkveld in als kersverse moeder en het daaropvolgende rouwproces door het verlies van mijn vader.

Alles mocht en kon besproken worden; het voelde veilig bij Jill om dit te doen. Het vertrouwen dat mij werd gegeven, de rust, de warmte en de tijd hebben mij geholpen in een proces waarbij ik heb mogen groeien als mens en als professional. Door de mooie gesprekken met Jill heb ik mezelf beter leren kennen als professional en handvatten gekregen hoe bepaalde situaties te herkennen en hiermee om te gaan. Dankbaar voor dit mooie traject waardoor ik weet waar ik sta en ik de vrouw blijf die ik ben.


~Sophie

Alt Traject Ervaring Leerzaam Waardevol

Tijdens mijn zoektocht naar een supervisor kwam ik bij Jill terecht. Haar achtergrond met verdieping in verlies en rouw sprak mij aan. Bij de eerste sessie werd de kern al zichtbaar, dat was bijzonder. Ik heb een intensief, waardevol en leerzaam traject af mogen ronden waar ik met veel dankbaarheid op terugkijk. Ik ben gelovig en zonder dat ik ernaar op zoek was, heeft juist dat mij verdieping gegeven. Dit komt vooral omdat het er bij Jill mag zijn. Niks is gek en zij vult en voelt precies aan wat je zelf nog niet helemaal helder hebt. Zo is iedere sessie weer een cadeau aan jezelf. 


~Ilona

Alt Supervisie jeugdzorg proces

Al vanaf het eerste moment had ik een goede klik met Jill. Tijdens het kennismakingsgesprek merkte ik hoe ze op een open en fijne manier contact maakt. Daarin lag voor mij het duwtje in de rug om met haar als supervisor een traject te starten. De concrete, vooral verdiepende vragen die ze stelde, maakte dat ik vanuit nieuwe invalshoeken kon kijken naar mijzelf en de situaties die we bespraken. Ze heeft me laten zien hoe ik mijn krachten kan bundelen, om van daaruit op een gezonde wijze mijn werk als gespecialiseerd maatschappelijk werker in de veteranen/traumazorg te kunnen blijven verdiepen. Hoe ik hart en hoofd in verbinding kan laten zijn, waardoor ik de essentie van wie ik ben als mens, moeder, vrouw en hulpverlener kan blijven vasthouden en uitstralen. De wijze waarop Jill de supervisie vorm geeft, is verhelderend, verdiepend en leerzaam.


~ Darina