Amoriet | Begeleiding & Supervisie

Coaching bij ingrijpende veranderingen en verlies

'Leven zonder verlies mee te maken is onmogelijk. Verlies hoort bij het leven, vanaf de geboorte. Het is menselijk om het lijden dat met verlies gepaard gaat, zoveel mogelijk uit de weg te gaan door het te ontkennen of te onderdrukken' 


~Fiddelaers-Jaspers, Van Wielink, 2015


Verlies is van iedereen; van jonge en van oude(re) mensen, van mensen met en van mensen zonder een beperking. Met hoeveel verliezen iemand in zijn leven te maken krijgt en hoe iemand daar mee omgaat, is verschillend. Wat mij in de afgelopen jaren op is gevallen, is onze onhandigheid in het omgaan met verlies en pijn. We ontkennen en onderdrukken massaal onze pijn en verdriet. En wanneer we anderen troosten, lijken we vooral gericht op het verzachten en wegnemen van de meest rauwe gevoelens als verdriet, boosheid, wanhoop etc. Het is moeilijk om je eigen ‘pijn’ te verdragen, maar ook de ‘pijn’ van een ander kunnen veel mensen niet goed aan. Logisch, want je wilt dat het ‘goed’ gaat met de ander; dat die ander blij en gelukkig is.


Helaas hoort verlies bij het leven en krijgen we er vroeg of laat allemaal mee te maken. Verlies is duidelijk als iemand overlijdt. Maar we spreken ook van verlies als het gaat om ‘verlies van mogelijkheden’. Dit speelt bijvoorbeeld bij het ouder worden of na een ziekte; je kunt niet meer wat je voorheen wel kon. Dat kan confronterend en pijnlijk zijn. Je mist je zelfstandigheid, hebt meer hulp nodig dan voorheen en moet misschien wel op zoek naar een nieuwe invulling van jouw leven. 


Andere voorbeelden van verliezen die veel impact kunnen hebben zijn: scheiding, ongewenste kinderloosheid, miskraam, het krijgen van een kindje met een beperking of andere diagnose, gedwongen mobiliteit of ontslag. De uitspraak 'de grond zakte weg onder mijn voeten' geeft aan hoeveel impact deze verliezen kunnen hebben op wie je bent.


Verborgen verlies is verlies wat niet erkend wordt. Niet door jezelf of door anderen. Toen mijn vader in 2007 zijn eerste herseninfarct had gekregen, vonden velen in mijn omgeving dat ik vooral blij moest zijn dat hij er nog was. Weinig mensen hadden oog voor het feit dat mijn vader zo veranderd was, terwijl ik het gevoel had dat ik hem al kwijt was. Hij was er wel, maar ook weer niet: dat is een verborgen verlies. 

Verborgen verlies leidt – soms pas jaren later – tot ziekten, lichamelijke en psychische klachten, depressieve gevoelens, gedragsveranderingen en burn-out. Daarom vind ik het ontzettend belangrijk om mensen die gebukt gaan onder ingrijpende veran-deringen en (verborgen) verliezen bij te staan en te coachen zodat zij zelf weer aan het roer staan; regie nemen en effectiever kunnen functioneren in zowel hun privé-leven als hun professionele leven. 


Hoewel het menselijk is om het lijden dat met verlies gepaard gaat zoveel mogelijk te vermijden, kan verlies ook verbonden zijn aan groei. Mits je ervoor kiest om je verlies te nemen en de rouw aan te gaan. Helaas is dat niet altijd zo eenvoudig als dat het hier staat. Soms heb je daar tijdelijk wat ondersteuning in nodig omdat je zelf niet weet waar je moet beginnen of hoe je dit aan kan pakken.  Ik heb geen pasklare oplossing voor jou omdat het heel persoonlijk is hoe jij je verlies beleeft. Wel kan ik gedurende een coachingstraject samen met jou stilstaan bij jouw verlies en onderzoeken wat de betekenis daarvan voor jou is in het dagelijks leven maar ook voor jou als professional. Zodat je weer weet wie je bent en wat jij nodig hebt om te kunnen dragen wat je te dragen hebt. Het effect hiervan is dat je (weer) professioneel inzetbaar bent en blijft. Zeker binnen zorg, hulpverlening en onderwijs is dat niet alleen voor jezelf van belang maar ook van onschatbare waarde voor de (kwetsbare) mensen die jou hard nodig hebben om zelf staande te blijven. 

‘Daar waar ik gewond ben, ligt ook mijn schat. Daar kom ik in aanraking met mezelf. Daar ontdek ik waartoe ik in staat ben’.


Rouwen is voor veel mensen een behoorlijke klus, een uitdaging en niet vanzelfsprekend. Misschien heb je geen idee hoe lang het proces van rouwen gaat duren en niemand kan jou antwoord geven op de vraag hoe je het beste kan rouwen. Een rouwproces verloopt niet keurig volgens opeenvolgende fases. Als je denkt dat het beter met je gaat, lijkt het soms alsof je weer terug bij af bent. Pijn en gemis overvallen je op momenten dat je er helemaal niet mee bezig was. Het is dan ook van belang om te weten dat er niets abnormaals is aan alle pijn die je kunt voelen. Wel kan rouwen erg belastend zijn voor lichaam en geest. Een rouwproces ontregelt de boel en elk proces is uniek omdat geen mens en geen verlies hetzelfde is.


Rouw is een adequate reactie op elke vorm van verlies en hoeven we doorgaans dan ook niet te psychologiseren. Het vraagt wel tijd en aandacht van jezelf en steun van anderen. Niet om het proces te versnellen maar juist om het proces de tijd en ruimte te geven die het nodig heeft. Tijdens een coachingstraject kan ik je bijstaan in dit proces. Uit ervaring weet ik hoe fijn het kan zijn als er iemand is die objectief met je mee kan denken. Met wie je geen rekening hoeft te houden en die je niet hoeft te beschermen tegen jouw pijn. Zodat er alle tijd en ruimte is voor jou om uit te zoeken hoe jij verder kan. Daar kan en wil ik je graag bij helpen.


In rouwprocessen zijn een aantal taken te onderscheiden die van belang zijn. Het focussen op slechts één taak of het langdurig vermijden van een bepaalde taak kan ertoe leiden dat een rouwproces stagneert of dat je vastloopt. In het coachingstraject wat je met mij aan gaat, nemen we de tijd om te onderzoeken waar jij staat, hoe dit bij jou werkt en daag ik je uit om ook bezig te zijn met de taken die voor jou mogelijk niet vanzelfsprekend zijn.


‘Ik weef het missen en het dragen. Ik weef de liefde die is gebleven. Ik weef jou met zorg en aandacht in alle draden van mijn leven’.


~jij wordt gekend, Floortje Agema, 2016


Tijdens een eerste, vrijblijvend, gesprek bekijk ik samen met jou wat jouw vraag is en of een coachingstraject op dit moment de juiste begeleidingsmethode is voor jou. Het aantal bijeenkomsten stellen we in overleg vast. Vaak zijn 3 tot 5 gesprekken voldoende om weer steviger in je schoenen te staan. Wanneer je werkgever jouw coachingstraject faciliteert, behoort een gesprek met je werkgever voorafgaand aan het coachingstraject ook tot de mogelijkheden.


‘Verdriet hoef je niet te repareren, genezen of transformeren. Het hoeft niet geheeld te worden. Het mag vastgehouden worden. In de oneindigheid die jij bent. Je hoeft verdriet niet te veranderen in een ‘hogere staat van zijn’ of wijsheden toe te passen zodat het kan veranderen in iets anders. Het is in zichzelf 'puur en compleet’.


~Matt Licata, vertaling Jakob Wielink


Ervaringen

Alt medewerker coördinator kwaliteit professional

Na een ingrijpende periode van ziekte merkte ik dat ik moeite had om dit een plek te geven in mijn leven. Daarnaast mocht ik, door reorganisatie, op zoek naar een nieuwe werkplek binnen de organisatie waar ik werk. Ik vond dit alles ingewikkeld en lastig. Vooral de confrontatie met 'de eindigheid van het leven' was best heftig! Ik kwam bij Jill terecht en na een fijne kennismaking zijn we aan de slag gegaan. In een aantal maanden, iets van 7 sessies, nam zij mij mee in een methodiek die speciaal is ontwikkeld voor rouw en verlies. Het heeft mij enorm geholpen en ik kan zeggen dat ik weer rust en plezier heb gevonden in de dingen die ik doe. Het proces werd super fijn door Jill begeleid. Zij is een vrouw met een bak kennis en ervaring en dat maakt dat ze je echt kan helpen op een manier die bij je past.~Marieke

Alt Traject Ervaring Leerzaam Waardevol

Op aanraden van een vriendin ben ik bij Jill terechtgekomen. Na het overlijden van mijn man, die veel te jong is overleden, liep ik vast in mijn rouwproces. Jill heeft alle tijd genomen om naar mijn verhaal te luisteren en ruimte gegeven om mijn emoties te uiten. Samen zijn we aan de slag gegaan, ze heeft me inzicht gegeven in mijn stappen om met mijn verlies en rouw om te gaan. De transitiecirkel en verlies- en herstel eiland hebben mij hierin veel herkenning en duidelijkheid gegeven. Door de coaching ervaar ik weer meer balans in mijn leven. Jill is een ontzettend lieve en goede coach met veel kennis en ervaring. Ik kan haar aan iedereen aanraden.


~Evelyn

Alt Supervisie jeugdzorg proces

Ik ben getipt om met Jill aan de slag te gaan. Ik was behoorlijk vastgelopen op mijn werk door enkele ingrijpende gebeurtenissen in mijn leven. Waar ik in eerste instantie kwam voor rouwverwerking, werd het gaandeweg een proces waarin ik mijzelf beter heb leren kennen. Heb leren inzien wat mijn valkuilen zijn en hoe deze te omzeilen. Geleerd om duidelijker op respectvolle wijze mijn grenzen aan te kunnen geven en zo meer voor mijzelf te kunnen opkomen en kiezen.
Jill kan uitstekend helder en inzichtelijk de processen en systemen weergeven waarin jij je begeeft en wat deze met je doen.
Gedurende de coaching sessies werd het mij steeds duidelijker waar ik sta, wat ik niet wil en vooral ook wat ik wel wil in de toekomst. Jill weet op een hele prettige manier de balans te vinden tussen inlevings-vermogen en een spiegel voorhouden. Dit zonder zweverig of soft te worden.

Dit is voor mij als man een belangrijk ding.


~William